Vỏ tủ điện là thiết bị chứa các thiết bị điện, có cửa mở ra mở vô được và hình hộp, các thiết bị chứa bên trong của một hệ thống điện, có nhiều dạng vỏ tủ điện như : Vỏ tủ điện 247dichvu, vỏ tủ điện công nghiệp, vỏ tủ điện, vỏ tủ điện 600x500x250, 600x800x250, 600x800x300, vỏ tủ điện ngoài trời, vỏ tủ điện nhựa, vỏ tủ điện cabosit, vỏ tủ điện 300x400x200, độ dày tiêu chuẩn từ 0.8, 1.0, 1.2mm, 1.5mm, tùy theo dạng tủ, vỏ tủ điện lớn thường được thiết kế đến 2mm, sản phẩm vỏ tủ điện được sản xuất gần như có rất nhiều trong những hệ thống nhà ở, hoặc các nhà máy xí nghiệp, vỏ tủ điện giá tốt hoăc vỏ tủ điện bán ở đâu là những ngôn từ tìm kiếm nhiều sản phẩn với mạng internet. Ngày nay người ta sản xuất vỏ tủ điện rất nhanh chóng dựa trên những máy móc kỹ thuật hiện đại, mang lại sản phẩm nhanh hơn rẻ hơn và đẹp hơn.