Máy phát điện diesel cách âm là giải pháp lý tưởng khi có nhu cầu thực sự để giữ cả tiếng ồn và độ rung ở mức thấp. Nói chung, máy phát điện chạy dầu ồn hơn máy phát điện chạy xăng. Nếu bạn muốn chọn động cơ diesel cho máy phát điện, vì nó có lợi hơn khi bảo trì nó, thì lựa chọn là sử dụng kiểu máy cách âm.
Được gọi là máy phát điện diesel, theo quy luật, bộ phát điện diesel được chia thành hai phần, đó là: máy phát điện và động cơ diesel.
Cả hai đều có thể được sử dụng để cung cấp điện ở những nơi không có dòng điện hoặc trong các tình huống khẩn cấp, ví dụ như khi có sự cố về điện. Điều khác biệt giữa máy phát điện diesel cách âm với các máy phát điện diesel khác là công nghệ được sử dụng để thiết kế chúng cho phép chúng ít ồn hơn, ngay cả khi so sánh với một số máy phát điện chạy xăng. đa dạng như nhà ở, văn phòng, đơn vị công nghiệp, bệnh viện. Một trong những lợi thế lớn liên quan đến tính di động mà nó có, cũng như việc tiếp cận nhiên liệu dễ dàng. Đối với những người sử dụng máy phát điện liên tục thì việc sử dụng máy phát điện chạy dầu sẽ có lợi hơn vì việc bảo dưỡng chúng tiết kiệm hơn. Mặc dù giá trị mua lớn hơn, nhưng nó sẽ bù lại khi so sánh với máy phát điện chạy xăng.
Có luật hiện hành về thiết bị cách âm, vì độ ồn cao có hại cho môi trường. Về vấn đề này, máy phát điện chạy bằng dầu diesel phải được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong chỉ thị. Thiết bị này phải được đánh dấu thích hợp và chúng cũng phải có tài liệu chứa thông tin về phát thải tiếng ồn. Điều này là quan trọng để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của những người khác, nhưng cũng để hoạt động bình thường, trong trường hợp này, của thị trường máy phát điện.
Trong một máy phát điện diesel cách âm, các bộ phận khác nhau được đóng lại, bao gồm: Hệ thống làm mát, Hệ thống tiếp nhận, Hệ thống giảm thanh
Khi công suất cần thiết được xác định, tùy thuộc vào mục đích của máy phát điện, bạn sẽ tìm thấy nhiều mô hình chắc chắn sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn.
Về việc lựa chọn máy phát điện diesel cách âm, điều này nên được thực hiện theo mức độ tiếng ồn có thể chấp nhận được trong phân khúc thị trường của nó. Nếu một giải pháp có độ ồn cao hơn là không thể chấp nhận được, bạn sẽ phải chọn một giải pháp cách âm.
Đáp ứng các loại máy phát điện diesel cách âm của chúng tôi có sẵn cho các ứng dụng chuyên nghiệp đa dạng