Chúng tôi có dây chuyền khép kín về sản xuất gia công vỏ tủ điện, thang máng cáp và vỏ tủ điện tiêu chuẩn, các loại sản phẩm có độ dày sơn tiêu chuẩn cho hầu hết các thiết bị vỏ tủ điện công nghiệp và dân dụng, vỏ tủ điện dày 0.8mm, 1mm và 1.2mm, 1.5mm, tiêu chuẩn. Sơn tĩnh điện xám tro, kem nhăn, vàng, nâu và đỏ tùy theo điều kiện sản xuất vỏ tủ điện và quy ước màu khi hoàn thành lò sơn, bột sơn tĩnh điện Đại Phú một trong những bột sơn tiêu chuẩn cho thị trường sơn tĩnh điện. Chúng tôi cung cấp vỏ tủ điện và sơn tĩnh điện nhanh nhất TP Hồ Chí Minh, Các thiết bị vỏ tủ điện, vỏ cách âm, vỏ máy cơ khí công nghiệp nặngChúng tôi có dây chuyền khép kín về sản xuất gia công vỏ tủ điện, thang máng cáp và vỏ tủ điện tiêu chuẩn, các loại sản phẩm có độ dày sơn tiêu chuẩn cho hầu hết các thiết bị vỏ tủ điện công nghiệp và dân dụng, vỏ tủ điện dày 0.8mm, 1mm và 1.2mm, 1.5mm, tiêu chuẩn. Sơn tĩnh điện xám tro, kem nhăn, vàng, nâu và đỏ tùy theo điều kiện sản xuất vỏ tủ điện và quy ước màu khi hoàn thành lò sơn, bột sơn tĩnh điện Đại Phú một trong những bột sơn tiêu chuẩn cho thị trường sơn tĩnh điện. Chúng tôi cung cấp vỏ tủ điện và sơn tĩnh điện nhanh nhất TP Hồ Chí Minh, Các thiết bị vỏ tủ điện, vỏ cách âm, vỏ máy cơ khí công nghiệp nặng.