Phòng cách âm máy phát điện
Phòng cách âm máy phát điện được lắp đặt trên quy trình hiện đại, hiện chúng tôi đã thi công trên tất cả các tỉnh thành trên đất nước Việt Nam.
Quy cách phòng và chi tiết :
Lưới lỗ dày 06mm, 1mm

Bảng vẽ kỹ thuật lắp đặt hoặc bảng vẽ chi tiết lắp đặt cho sản phẩm phòng cách âm máy phát điện và bao gồm toàn bộ cả hệ thống cho máy phát điện bao gồm, tủ điện, hệ thống nhiên liệu, bồn dầu bơm dầu, dây dẫn điện và các hệ thống chữa cháy, phụ trợ công trình xây dựng.

Từ mặt bằng đến quản lý tất cả các phụ kiện chiếu sáng gần như phải được lên bảng vẽ thi công chính xác, để khi xây dựng mỗi nhóm thợ có thể thi công và không thi công chồng chéo lên nhau.

Hệ thống phòng cách âm đạt chuẩn thường được ký bởi tư vấn giám sát đại diện cho chủ đầu tư và được giám sát đến hoàn thiện thi công đến cuối công trình.

Bông thủy tinh Roxul, Shenzhen