(English)

máy phát điện cũ là sản phẩm máy phát điện đã qua sử dụng, sản phẩm còn mới bao nhiêu % mà Cty hoặc cá nhân định giá để tiếp tục sử dụng sản phẩm đó cho sản xuất hoặc phục vụ kinh doanh tạo ra điện dùng cho các thiết bị liên quan tới điện, sản phẩm có tất cả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, máy phát điện cũ hoặc máy phát điện Seconhand được một số Cty hoặc cá nhân tiếp tục sử dụng cho mục đích phục vụ nhu cầu điện của họ