Bộ lọc khí Kohler thay thế có sẵn cho tất cả các kiểu máy được liệt kê dưới đây. Chọn một liên kết bên dưới để biết các bộ lọc khí hiệu suất được tạo ra để cung cấp cho Kohler của bạn nhiều công suất và mô-men xoắn hơn. Những bộ lọc không khí này đi kèm với bảo hành giới hạn một triệu dặm K&N. Chúng được tạo ra để tồn tại lâu hơn Kohler của bạn! K&N air filters for Kohler models last up to 50,000 miles before cleaning is required depending on your driving conditions.
Kohler CH11
Kohler CH12.5
Kohler CH13
Kohler CH14
Kohler CH15
Kohler CH18
Kohler CH19
Kohler CH20
Kohler CH21
Kohler CH22
Kohler CH23
Kohler CH24
Kohler CH25
Kohler CV16
Kohler CV17
Kohler CV17-CV26
Kohler CV18
Kohler CV19
Kohler CV20
Kohler CV21
Kohler CV22
Kohler CV23
Kohler CV25
Kohler CV730-CV740
Kohler K241
Kohler K301
Kohler K321
Kohler K341
Kohler K361
Kohler K532
Kohler K582
Kohler KT17 Kiểu vuông
Kohler KT19 Kiểu vuông
Kohler KT21 Kiểu vuông
Kohler M10-M20
Kohler M16
Kohler M18-M20
Kohler MV16
Kohler MV17
Kohler MV18
Kohler MV19
Kohler MV20
Kohler SV470
Kohler SV480
Kohler SV530
Kohler SV540
Kohler SV590
Kohler SV600
Kohler SV610
Kohler SV620