Sản phẩm két nước máy phát điện, két nước tản nhiệt máy phát điện là hệ thống làm mát máy phát điện khi vận hành, thiết bị động cơ diesel khi chạy có một nhiệt lượng đáng kể ở buồn đốt và truyền động nhông xích cơ bản cũng tạo ra phần nhiệt lớn của hệ thống, do vậy két nước radiator có nhiệm vụ tản nhiệt tối ưu hóa làm mát động cơ cho thiết bị truyền động lâu dài. Hệ thống tản nhiệt có hầu hết trên các động cơ nhỏ và lớn của thiết bị động cơ diesel. Một số đọng cơ lớn hơn thường tích hợp thêm két gió trên phần két nước và có một số két nhỏ dùng cho dung dịch dầu diesl từ máy hồi về. Sản phẩm tối ưu hóa động cơ và buồn đốt giải phóng nhiệt lượng tối thiểu cho động cơ chạy ở công suất lớn. về lâu dài và hiệu quả trong két nước có phần lớn dung dịch nhôm AL để giải phóng nhiệt nhanh hơn cho động cơ


Xem tất cả 6 kết quả