Do dung tích bồn dầu là thiết bị sử dụng để đo tự động hoặc lập trình sẵn thiết bị báo mức bồn dầu có sẵn và tình trạng có bao nhiêu lít dầu trong bồn, thiết bị được mặc định hoặc có những phép tính về số liệu và phương pháp đo, như bồn vung, bồn tròn nằm, bồn tròn đứng, bồn ovan, bồn nổi bồn âm đất, được sử dụng các thiết bị như Ocio Level, Daviteq, thiết bị cảm biến báo mức hoặc báo đèn, tùy theo việc mà sử dụng thiết bị cho hợp lý, đối với Ocio thiết bị được nhập khẩu chính thức từ Italy và được sản xuất theo tiêu chuẩn châu âu thì đưa thông số chích xác về quy cách số lít, mặc định được độ cao của mực dầu nhưng chỉ đối với những dạng bồn đạt chuẩn quốc tế như bồn 2000 lít, 5000 lít, 8000 lít, 10.000 lít, 20.000 lít, 30.000 lít. Các dạng chuẩn được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và không được cập nhật số lít về bồn lẻ.


Xem tất cả 7 kết quả