chiều cao ống khói máy phát điện, chiều cao ống khói máy phát điện được tính theo bài toán sụt áp trên đường dẫn từ những hệ thống ống khói cao tầng với hệ thống máy phát điện được đặt ở vị trí thấp nhất của tòa nhà, vậy tại sao có sự việc được gọi là sụt áp diễn ra, quá trình tăng nhiệt tức thời của toàn diện hệ thống thường thiết bị giản nở theo nhiệt độ và có chiều dài tăng lên so với hình dạng cũ, tỷ lệ áp xuất bên ngoài và bên trong tăng hoặc giảm cũng do môi trường hai bề mặt khác nhau. Do vậy có hiện tượng là sụt áp khi đường ống dẫn đi xa, đối với chiều dài hơn 30 mét thì tăng tiết diện đường ống lên 50mm, và cứ tăng dần tùy theo độ cao tòa nhà. Ống xả được máy cuốn cuốn tạo thành sản phẩm hoặc sử dụng những ống xả nhỏ cho những hệ thống nhỏ bằng thép đúc Hòa Phát hoặc SeAh.