Bồn chứa dầu DO hoặc bồn chứa dầu Diesel là sản phẩm được sản xuất để chứa chất lóng dễ cháy, dễ gây nổ của các động cơ hoạt động bằng nhiên liệu Diesel. Sản phẩm được làm từ thép CT3 độ dày từ 2mm đến 10 mm tùy thuộc vào số lít và trọng lượng nhiên liệu bên trong.