Thiết bị giảm thanh, nhằm triệt tiêu âm thanh do động cơ duy trì lực để tạo moment duy trì tốc độ cho động cơ, tùy theo động cơ nhỏ hay lớn mà pô tiêu âm cũng nhỏ hay lớn tùy thuộc vào điều kiện sử dụng, các động cơ lớn thường 6-8-10-12 máy có tiếng nổ lớn, thiết bị tiêu âm được gắn để làm sạch độ ồn này.