Sản phẩm chính hãng Fleetguard, thiết bị sử dụng bảo vệ về thiết bị bảo trì cho động cơ Diesel, sản phẩm được khuyến cáo sử dụng của Cummins Power.