Bảo ôn cách nhiệt ống khói, ống Pô máy phát điện, Bảo ôn cách nhiệt ống pô, ống khói là sản phẩm đảm bảo được các công trình phụ xung quanh, sản phẩm bảo quản thiết bị vì hơi nóng tạo ra một nhiệt lượng dư thừa làm hỏng các công trình phụ xung quanh, do vậy sản phẩm được đánh giá là cần thiết trong các công trình xây dựng.


Xem tất cả 2 kết quả