Bảng chào giá hoặc báo giá vỏ cách âm là sản phẩm được trình bày về đặc tính kỹ thuật và tiêu chuẩn dòng máy phát điện được đưa giá chính thức trên website nhằm giảm thời gian chào giá và xúc tiến thương mai nhanh nhất.