Bảng vẽ vỏ tủ điện là bảng vẽ trình bày sơ khởi về chiều dài, chiều rộng, chiều cao, độ dày của vỏ tủ điện, thiết kế dạng 1 cánh hay vài cánh, tùy theo sự chọn lựa của nhà cung cấp đối với gói thầu, phần lớn độ dày vỏ tủ và loại sơn cũng được trình bày chi tiết trong bảng vẽ vỏ tủ điện, vỏ tủ điện bao gồm hệ thống đóng cắt, nguồn chính và nguồn phân phối có thể hiện rõ trên bảng vẽ trước khi tiến hành sản xuất thiết bị, đối với vỏ tủ điện phân phối hoặc nguồn chính có ưu điểm chung là dùng để bảo vệ cho thiết bị và mô tả chi tiết về thiết bị để cân đối dòng tải của thiết bị trong hệ thống.