Tủ điều khiển ATS trong hệ thống điện là tủ kết nối từ máy phát điện, nguồn lưới, nguồn tải, tủ ATS viết tắt tiếng anh là Automatic Tranfer Swich, là hệ thống tự động đảo mạch, trong tủ ATS có hệ thống so pha, báo tụt áp, thấp áp và quá áp và dòng tải cũng được bảo vệ như sụt tải, quá tải và thiết bị bên máy phát cũng như vậy. Hầu hết các kỹ sư chế tạo tủ ATS để cho hệ thống tự động mỗi khi cúp điện mà ko cần phải có người trực ngay vị trí vận đóng điện khi điện lưới cúp, tùy theo dòng tải mà các tủ ATS thường được tính từ 1 phase, 3 phase hoặc 3 phase 4 cực tùy thuộc vào lấy trung tính chung hay riêng để đảm bảo nguồn tải cho hệ thống, giảm hỏng hóc tốt đa cho thiết bị, các thiết bị ats được tính theo dòng điện như ATS 100 A, 200 A, 1000A, 1500 A, 1600 A, 3000 A tùy theo vào công suất trạm và máy phát điện. Trên tủ điều khiển có 02 thiết bị Auto và Manual cho hệ thống tủ chuyển đổi, khi cần sửa chữa hoặc vận hành bằng tay đều được và đặc biệt thiết bị có nút Emegency Stop, khi có sự cố cháy nổ thì người ta sẽ đóng nút này để tủ trở lại là không điều khiển, các dóng ATS có các nhãn hiệu như Socomec, Ocemcon BAC, ABB, LS, Schneider, Orom sử dụng Contactor cho các dòng nhỏ và hầu như sử dụng các mô tơ đóng ngắt cho các thiết bị mang dòng tải lớn hoặc ACB của các hãng nổi tiếng.


Hiển thị 1–12 trong 13 kết quả