Bình chữa cháy ASP2

Bình chửa cháy asp2
Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ nguyên lý hình thành một đám cháy. Một đám cháy xảy ra dựa trên ba yếu tố cần là:
Ôxy
Nguồn nhiệt
Chất cháy
Và ba điều kiện đủ là:
Ôxy phải lớn hơn 14%
Nguồn nhiệt phải đạt tới giới hạn bắt cháy của chất cháy
Thời gian tiếp xúc của 3 yếu tố đủ để xuất hiện sự cháy

  •  0911.77.08.78 - 0907.526.268
  •  stcvietnam@stc-vn.com
  •  sales.247dichvu@gmail.com

Mô tả sản phẩm

Bình chửa cháy asp2
Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ nguyên lý hình thành một đám cháy. Một đám cháy xảy ra dựa trên ba yếu tố cần là:
Ôxy
Nguồn nhiệt
Chất cháy
Và ba điều kiện đủ là:
Ôxy phải lớn hơn 14%
Nguồn nhiệt phải đạt tới giới hạn bắt cháy của chất cháy
Thời gian tiếp xúc của 3 yếu tố đủ để xuất hiện sự cháy

Facebook comment

Facebook comment

Tư vấn 24/7

 stcvietnam@stc-vn.com
 sales.247dichvu@gmail.com
 0911.77.08.78 - 0907.526.268

Sản phẩm mới nhất

Tin mới nhất

Visitor Counter

Quảng Cáo

Quảng Cáo