Xây dựng nhà tiền chế, nhà xưởng

Quy cách : Xây dựng lắp khung, xây dựng lắp vách che, xây dựng lắp mặt sàn, xây dứng cán nền.

Đơn giá khung mái : 60.000 – 80.000 vnđ/m2

Đơn giá sàn Desk : 3.226.000 vnđ / m2

Đơn giá sàn gác : 253.400 vnđ /m2

Đơn giá lắp đặt sàn mái tôn dựng xung quanh, tấm sapo, trần thach cao và các tâm gác khác.