Chuyên sản xuất các loại bồn nước chữa cháy theo yêu cầu, bồn nước chữa cháy, bồn nước dự trữ từ 200 đến 10.000 lit nước, thiết kế hình trụ tiểu chuẩn, chuyển xử lý chống thấm, mua bán trao đổi bồn nước chữa cháy công nghiệp và dân dụng.