Chúng tôi là đơn vị hàng đầu, sửa chữa tất cả các loại máy phát điện khắp trên toàn thể lãnh thổ đất nước Việt Nam.
– Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng máy phát điện.
– Thay thế lọc nhớt nước cho máy phát điện.
– Bảo dưỡng định kỳ cho máy phát điện.
– Dịch vụ 24 giờ 7 ngày liên tục.