Bồn dầu máy phát điện tiêu chuẩn, tôn CT3 của nga, chất lượng bồn dầu cao nhất. Sản phẩm bảo hành 02 năm, cho 30 năm sử dụng.