Bộ hòa lưới điện sử dụng cho dạng năng lượng dư, có thể bán cho điện lực lúc không sử dụng và số KW sẽ được ghi tại một công tơ riêng.

  • ABB
  • Litto
  • SMA
  • LS