Điện năng lượng mặt trời hộ gia đình
Hệ thống sẽ tạo ra sản lượng trung bình:
– Trong 1 ngày: 14,4kWh/ngày ; Trong 1 tháng: 432kWh/tháng
– Lợi nhuận trung bình: 1,166,400 vnd/tháng.
– Hệ thống hiệu quả ngay khi lắp đặt đưa vào sử dụng, cắt giảm mỗi tháng 50% hóa đơn tiền điện
Dành cho nhu cầu sử dụng trung bình, với mức điện năng tiêu thụ trong gia đình khoản 800kWh/tháng.


Xem tất cả 5 kết quả