Bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện, bảo trì toàn diện cho cao ốc văn phòng, bảo trì hệ thống cáp động lực, bảo trì hệ thống máy điện dự phòng.